W tej części strony internetowej poświęconej ojcu, Stanisławowi Mierzwie, zamierzam publikować dokumenty związane z jego kształceniem się oraz działalnością zawodową, społeczną i polityczną. Ponieważ materiały dotyczące działalności ojca są bardzo rozproszone, o czym wspomniałem już na stronie głównej, dlatego przyjąłem chronologiczny układ publikowania w miarę stopniowego „odnajdywania” ich w archiwum domowym moim i brata Jacka oraz w archiwach różnych instytucji. Już obecnie mogę stwierdzić, że lista dokumentów prezentowanych w tym miejscu będzie bardzo obszerna i nieprędko zostanie zamknięta. W zakładce pragnę zamieścić także część obszernej korespondencji ojca, przede wszystkim listów, które swą treścią uzupełniają wiedzę o jego działalności społeczno-politycznej. Również ta część będzie uzupełniana, w miarę sukcesywnego porządkowania archiwów.

Free business joomla templates