Po wcześniej złożonym wniosku, w 2008 r. uzyskałem dostęp do dokumentów w moich aktach w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Z dokumentami zapoznałem się w siedzibie Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Krakowie, mieszczącego się w Wieliczce, Pl. Skulimowskiego 1. Nieco później Oddziałowe Biuro udostępniło mi dokumenty związane z ojcem, Stanisławem Mierzwą. Tych ostatnich jest bardzo dużo. Do połowy 2012 roku zinwentaryzowano ich kilka tysięcy, zapisano je na ok. 6500 stronach A4. Jak zapewniono mnie w Biurze, obecnie nie są to już dokumenty tajne i mogę je publikować bez ograniczeń.

Studiując uzyskane dokumenty znacząco poszerzyłem wiedzę o dziejach naszej rodziny, gdyż dowiedziałem się o wielu nowych faktach lub uzyskałem potwierdzenie opisywanych przez rodziców. Uważam, że informacjami z tych dokumentów powinienem podzielić się nie tylko z rodziną Mierzwów, ale także z szerszym kręgiem przyjaciół, znajomych i innych osób interesujących się historią Polski po II Wojnie Światowej.

Ponieważ nie jestem zawodowym historykiem, dlatego nie ośmielam się komentować prezentowanych dokumentów. Przypuszczam, że zadanie to podejmą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Zamieszczając dokumenty na stronie internetowej pragnę jedynie ułatwić dostęp do materiałów źródłowych badaczom powojennych wydarzeń w naszym kraju, w okresie wyjątkowo trudnym dla naszej rodziny.

Niektóre z prezentowanych dokumentów są złej jakości, trudne do odczytania. Dociekliwy czytelnik może jednak odnaleźć lepsze kserokopie w innych zakładkach, gdyż dokumenty były powielane w wielu egzemplarzach i rozsyłane do różnych komórek organizacyjnych służb bezpieczeństwa.

Wojciech Mierzwa

Kraków, 20.02.2011 r.

Free business joomla templates