Segregując archiwum ojca dotychczas odszukałem łącznie 231 listów, kopii listów oraz kart pocztowych wysłanych przez niego do rodziny. Listy i karty pocztowe wróciły do archiwum jako dar od wielu członków rodziny, natomiast kopie listów to „przebitki” listów pisanych na maszynie. Znaczna część tych ostatnich jest już w bardzo złym stanie; tekst pisany na cienkim papierze przebitkowym z każdym rokiem coraz bardziej zanika. W adresach odbiorców widnieją nazwy wielu miejscowości. Ojciec najczęściej pisał do Biskupic Radłowskich i Dąbrowy Tarnowskiej, także do Lisiej Góry, Tarnowa i Warszawy. Zachowało się wiele listów do nas, dzieci Stanisława Mierzwy. Dużo z udzielanych nam wtedy rad i zaleceń zrozumieliśmy wiele lat później, niektóre niestety dopiero wtedy, kiedy już go nie było…

Poniżej przedstawiam zestawienie zinwentaryzowanej do dnia 30.10.2012 r. korespondencji ojca do najbliższej rodziny:

 

 

Lp.

 

Rok

Liczba listów i kopii listów oraz kart pocztowych

Stanisława Mierzwy do rodziny

Listy i kopie listów

Karty pocztowe

Razem

1.

Nieopatrzone datą

4

 

4

2.

1955

1

 

1

3.

1957

2

 

2

4.

1958

6

 

6

5.

1959

9

 

9

6.

1960

2

 

2

7.

1961

2

 

2

8.

1962

 

1

1

9.

1963

2

 

2

10.

1964

2

 

2

11.

1965

3

 

3

12.

1968

1

 

1

13.

1969

2

2

4

14. 1971

 1

 

 1

15.

1972

9

1

10

16.

1973

12

1

13

17.

1974

13

 

13

18.

1975

17

1

18

19.

1976

30

 

30

20.

1977

15

 

15

21.

1978

16

 

16

22.

1979

19

 

19

23.

1980

27

 

27

24.

1981

15

 

15

25.

1982

19

 

19

26.

1983

15

 

15

27.

1984

6

 

6

28. 1985

 1

 

 

Ogółem

225

6

231

Free business joomla templates