Dotychczas odnalazłem łącznie 596 listów, kart pocztowych i zaproszeń kierowanych do ojca w latach 1953-1985 przez członków rodziny rozsianej po całej Polsce. Jest także kilka listów z zagranicy, od tych, którzy opuszczali czasowo nasz kraj „za chlebem”. Na ponad dwudziestu przesyłkach trudno ustalić datę wysłania gdyż albo jej nie było, lub uległa zatarciu.

Zinwentaryzowane listy obecnie przechowuję w domowym archiwum, lecz niedługo będę poszukiwać lepszego miejsca ich zdeponowania.

Poniżej przedstawiam zestawienie odszukanych do dnia 30.10.2012 r. listów, kart pocztowych, telegramów i zaproszeń:

 


Lp.

Rok
Liczba listów, kart pocztowych, telegramów i zaproszeń od rodziny do Stanisława Mierzwy
Listy Karty pocztowe i zaproszenia Telegramy Razem
Nieopatrzone datą 19 6 1 26
1953 1

1
1955 1

1
1956 3

3
1957 2

2
1958 7

7
1959 8

8
1960 9

9
1961 9

9
1962 7 2
9
1963 4

4
1964 8 1
9
1965 2 1
3
1966 2 3
5
1967 4 4
8
1968 1

1
1969 3 2
5
1970 9 5
14
1971 19 10
29
1972 17 13 1 31
1973 16 20 2 38
1974 15 32 2 49
1975 16 41 3 60
1976 14 35
49
1977 7 13
20
1978 10 12
22
1979 9 15
24
1980 11 14
25
1981 9 4
13
1982 5 33
38
1983 6 28
34
1984 5 19 2 26
1985 2 7 4 13
Ogółem 261 320 15 596
Free business joomla templates