Sygn. IPN 735/35. Akta o unieważnienie wyroku b. Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 00142 str. 1. Karta z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Wydz. „C" b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 00142 str. 1a. Karta z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Wydz. „C" b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 00142 str. 2. Karta z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Wydz. „C" b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 00142 str. 2a. Karta z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. Wydz. „C" b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 009/1009 (sygn. wytwórcy 23627/I). Teczka personalna b. kandydata na Tw.

Sygn. IPN Kr 009/1127 t. 2

Sygn. IPN Kr 009/1427 t. 1 (sygn. wytwórcy 26087/I). Teczka personalna „Wierzby II" oraz sprawa operacyjnej obserwacji.

Sygn. IPN Kr 009/1922 t. 1 (sygn. wytwórcy 27425/I). Teczka personalna informatora „K" oraz sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej.

Sygn. IPN Kr 009/1992 t. 2 cz. 1 (sygn. wytwórcy 27425/I). Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Zielony".

Sygn. IPN Kr 009/1992 t. 2 cz. 2 (sygn. wytwórcy 27425/I). Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Zielony".

Sygn. IPN Kr 009/1922 t. 2 cz. 3 (sygn. wytwórcy 27425/I). Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Zielony".

Sygn. IPN Kr 009/1922 t. 2 cz. 4 (sygn. wytwórcy 27425/I). Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Zielony".

Sygn. IPN Kr 009/1922 t. 2 cz. 5 (sygn. wytwórcy 27425/I). Akta sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej krypt. „Zielony".

Sygn. IPN Kr 009/195 t. 1 (sygn. wytwórcy 14781/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Józef".

Sygn. IPN Kr 009/195 t. 2 (sygn. wytwórcy 14781/I). Teczka personalna pracy tajnego współpracownika „Józef".

Sygn. IPN Kr 009/3051 (sygn. wytwórcy 30145/I). Teczka personalna informatora „Las".

Sygn. IPN Kr 009/3321 (sygn. wytwórcy 30785/I). Teczka personalna informatora „Drużba".

Sygn. IPN Kr 009/3407 t. 1. Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika tajnego współpracownika „Zakrzewski".

Sygn. IPN Kr 009/3407 t. 2. Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika tajnego współpracownika „Zakrzewski".

Sygn. IPN Kr 009/344 t. 8 (sygn. wytwórcy 20690/I). Teczka pracy agenta „Sadowski".

Sygn. IPN Kr 009/344 t. 9 (sygn. wytwórcy 20690/I). Teczka pracy agenta „Sadowski".

Sygn. IPN Kr 009/3986 (sygn. wytwórcy 32223/I). Teczka personalna informatora „Henryk".

Sygn. IPN Kr 009/4510 (sygn. wytwórcy 33069/I). Teczka personalna informatora „Dobry".

Sygn. IPN Kr 009/4826 (sygn. wytwórcy 33578/I). Teczka personalna informatora „Maryla".

Sygn. IPN Kr 009/5335 (sygn. wytwórcy 34341/I). Teczka personalna informatora „Żuk".

Sygn. IPN Kr 009/5842 (sygn. wytwórcy 35148/I). Teczka tajnego współpracownika „Mol".

Sygn. IPN Kr 009/5919. Akta agenturalne.

Sygn. IPN Kr 009/6017 t. 1 (sygn. wytwórcy 35631/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Zagórski”.

Sygn. IPN Kr 009/6017 t. 2 cz. 1 (sygn. wytwórcy 35631/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Zagórski”.

Sygn. IPN Kr 009/6017 t. 2 cz. 2 (sygn. wytwórcy 35631/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Zagórski”.

Sygn. IPN Kr 009/6017 t. 2 cz. 3 (sygn. wytwórcy 35631/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Zagórski”.

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 1 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław” („Dariusz”).

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 2 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 3 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 4 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 8 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 9 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 10 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 11 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6030 t. 12 (sygn. wytwórcy 35657/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Czesław" („Dariusz").

Sygn. IPN Kr 009/6217 t. 3 (sygn. wytwórcy 35947/I). Teczka pracy b. tajnego współpracownika „Stanisław".

Sygn. IPN Kr 009/6314 t. 7 (sygn. wytwórcy 36085/I). Teczka personalna i pracy informatora „Jadzia".

Sygn. IPN Kr 009/6314 t. 8 cz. 1 (sygn. wytwórcy 36085/I). Teczka personalna i pracy informatora „Jadzia".

Sygn. IPN Kr 009/6314 t. 8 cz. 2 (sygn. wytwórcy 36085/I). Teczka personalna i pracy informatora „Jadzia".

Sygn. IPN Kr 009/6544 t. 1 (sygn. wytwórcy 37311/I). Teczka personalna i i pracy tajnego współpracownika „Doświadczony" („Huragan").

Sygn. IPN Kr 009/6544 t. 2 (sygn. wytwórcy 37311/I). Teczka personalna i i pracy tajnego współpracownika „Doświadczony" („Huragan").

Sygn. IPN Kr 009/6825 t. 1 (sygn. wytwórcy 37802/I). Teczka personalna i pracy informatora „Sto".

Sygn. IPN Kr 009/6825 t. 3 (sygn. wytwórcy 37802/I). Teczka personalna i pracy informatora „Sto".

Sygn. IPN Kr 009/7167 t. 1 (sygn. wytwórcy 38343/I). Teczka personalna J.K. oraz teczka kontrolna agenturalnego rozpoznania.

Sygn. IPN Kr 009/7167 t. 2 (sygn. wytwórcy 38343/I). Teczka personalna J.K. oraz teczka kontrolna agenturalnego rozpoznania.

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 1 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 2 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 3 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 4 cz. 1 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 4 cz. 2 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 4 cz. 3 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7386 t. 5 (sygn. wytwórcy 38579/I). Teczka personalna i robocza informatora „Julek" („Stefan).

Sygn. IPN Kr 009/7457 t. 3 (sygn. wytwórcy 38669/IV). Akta teczki roboczej agenta „Stefan" (teczka tajnego współpracownika „Jurek", „Andrzej").

Sygn. IPN Kr 009/7457 t. 5 (sygn. wytwórcy 38669/IV). Akta teczki roboczej agenta „Stefan" (teczka tajnego współpracownika „Jurek", „Andrzej").

Sygn. IPN Kr 009/7457 t. 6 (sygn. wytwórcy 38669/IV). Akta teczki roboczej agenta „Stefan" (teczka tajnego współpracownika „Jurek", „Andrzej").

Sygn. IPN Kr 009/7947 t. 1 (sygn. wytwórcy 39203/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Zygmuntowicz".

Sygn. IPN Kr 009/7947 t. 2 (sygn. wytwórcy 39203/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „Zygmuntowicz".

Sygn. IPN Kr 009/8270 t. 1 (sygn. wytwórcy 39546/I). Teczka pracy informatora „Kruczek".

Sygn. IPN Kr 009/8329 t. 1 (sygn. wytwórcy 39612/I). Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „12".

Sygn. IPN Kr 009/8329 t. 2. Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika „12".

Sygn. IPN Kr 010/10079 t. 1 (sygn. wytwórcy 10309/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/10079 t. 2 (sygn. wytwórcy 10309/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/10164 t. 1 (sygn. wytwórcy 10472/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/10164 t. 2 (sygn. wytwórcy 10472/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/10287. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/11121 t. 1. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/11121 t. 2. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/11121 t. 3. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/11121 t. 4. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/12101. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/8160 t. 2 cz. 2. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/8160 t. 2. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/8160 t. 3 cz. 2. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/8160 t. 3. Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9173 t. 2 (sygn. wytwórcy 9336/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 1 cz. 1 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 1 cz. 2 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 2 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 3 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 4 cz. 1 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 4 cz. 2 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 5 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 5 cz. 1 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 5 cz. 2 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 6 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 7 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 8 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 9 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 10 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 11 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 12 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9287 t. 13 (sygn. wytwórcy 9453/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9595 t. 1 (sygn. wytwórcy 9764/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9595 t. 2 (sygn. wytwórcy 9764/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9949 t. 1 (sygn. wytwórcy 10138/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 010/9949 t. 2 (sygn. wytwórcy 10138/II). Akta operacyjne.

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 1 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 2 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 3 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 4 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 5 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 6 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 7 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0113/1 t. 8 (sygn. wytwórcy 126/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Palestra".

Sygn. IPN Kr 0134 str. 1. Karta z kartoteki osób pozostających w zainteresowaniu b. SB w latach 80-tych.

Sygn. IPN Kr 0134 str. 2. Karta z kartoteki osób pozostających w zainteresowaniu b. SB w latach 80-tych.

Sygn. IPN Kr 0176/5. Zapis w dzienniku archiwalnym KWMO/WUSW w Krakowie, dział II.

Sygn. IPN Kr 0176/6. Zapis w dzienniku archiwalnym KWMO/WUSW w Krakowie, dział III.

Sygn. IPN Kr 0259/166 t. 9 (sygn. wytwórcy 1738/III). Akta kontrolno-śledcze.

Sygn. IPN Kr 041/46 t. 6 (50/K). Zapis w dzienniku rejestracyjnym spraw ewidencyjno-obserwacyjnych WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział F.

Sygn. IPN Kr 041/49 t. 6. Zapis w dzienniku rejestracyjnym spraw ewidencyjno-obserwacyjnych WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział F.

Sygn. IPN Kr 041/51 t. 6 (52/K). Zapis w dzienniku rejestracyjnym spraw agenturalnych grupowych WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział A.

Sygn. IPN Kr 041/51/6. Zapis w dzienniku rejestracyjnym spraw agenturalnych grupowych WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział A.

Sygn. IPN Kr 05/12. Akta kontrolno-śledcze.

Sygn. IPN Kr 056/2 t. 14 (sygn. wytwórcy 2/K). Akta administracyjne.

Sygn. IPN Kr 056/93.

Sygn. IPN Kr 056/94 t. 1.

Sygn. IPN Kr 056/97.

Sygn. IPN Kr 07/135 t. 2 (sygn. wytwórcy 153/III). Akta kontrolno-śledcze.

Sygn. IPN Kr 07/135 t. 3 (sygn. wytwórcy 153/III). Akta kontrolno-śledcze.

Sygn. IPN Kr 07/639 t. 8 (sygn. wytwórcy 740/III). Akta kontrolno-śledcze.

Sygn. IPN Kr 075/31 t. 2 (sygn. wytwórcy 46/OB.). Materiały operacyjne krypt. „Pobożni".

Sygn. IPN Kr 075/31 t. 3 (sygn. wytwórcy 46/OB.). Materiały operacyjne krypt. „Pobożni".

Sygn. IPN Kr 08/107. Akta obiektowe.

Sygn. IPN Kr 08/108. Akta obiektowe.

Sygn. IPN Kr 08/250 t. 7 Sygn. wytwórcy 261/IV). Akta sprawy obiektowej krypt. „Wierni".

Sygn. IPN Kr 08/250. Akta obiektowe.

Sygn. IPN Kr 089 str. 1. Karta z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 089 str. 1a. Karta z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 089 str. 2. Karta z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 089 str. 2a. Karta z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów b. WUSW w Krakowie.

Sygn. IPN Kr 092/1 t. 1. (230/K). Zapisy w dzienniku archiwalnym WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział R.

Sygn. IPN Kr 092/1 t. 2 (230/K). Zapisy w dzienniku archiwalnym WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział R.

Sygn. IPN Kr 092/1a t. 1 (230/K). Zapisy w dzienniku archiwalnym WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział R.

Sygn. IPN Kr 092/1b t. 1 (230/K). Zapisy w dzienniku archiwalnym WUdsBP/KWMO w Krakowie, dawny dział R.

Sygn. IPN Kr 37/195455 (sygn. wytwórcy EA Kr 195445). Akta paszportowe.

Sygn. IPN Wr 0014/4869 t. 1. Akta agenturalne.

Sygn. IPN Wr 0014/4869 t. 2. Akta agenturalne.

Sygn. IPN Wr 0014/4869 t. 3 cz. 1. Akta agenturalne.

Sygn. IPN Wr 0014/4869 t. 3 cz. 2. Akta agenturalne.

Sygn. IPN Wr 0014/4869 t. 4. Akta agenturalne.

Sygn. IPN. Wyciąg z kartoteki WK we Wronkach str. 1

Sygn. IPN. Wyciąg z kartoteki WK we Wronkach str. 2

Wypis 1 do wniosku Kr WP 7613.

Wypis 2 do wniosku Kr WP 7613.

 

Free business joomla templates