1 bez daty [WM]

2 bez daty [WM]

3 bez daty [WM]

Gryps z więzienia UB przy Pl. Inwalidów w Krakowie [WM]

Koperty listów [WM]

1947.01. [WM]

1947.02.03. [WM]

1947.02.08. [WM]

1947.05.19. [MWWwW:WM]

1947.07.17. [WM]

1947.09.21. [WM]

1947.10.12. [WM]

1947.11.09. [WM]

1948.02.08 [WM]

1948.05.09. [WM]

1948.06.06. [WM]

1948.06.23. [WM]

1948.07.04. [WM]

1948.08.01. [WM]

1948.09.05. [WM]

1948.10.03. [WM]

1948.11.01. [WM]

1948.12.05. [WM]

1949.01.02. [WM]

1949.02.06. [WM]

1949.03.05. [WM]

1949.04.03. [WM]

1949.06.05. [WM]

1949.07.10. [WM]

1949.08.07. [WM]

1949.09.04. [WM]

1949.10.02. [WM]

1949.11.06. [WM]

1950.03.26. [WM]

1950.07.02. [WM]

1950.08.13. [WM]

1950.09.17. [WM]

1950.10.29. [WM]

1951.01.28. [WM]

1951.03.11. [MWWwW:WM]

1951.04.08. [WM]

1951.05.06. [WM]

1951.06.03. [WM]

1951.07.22. [WM]

1951.08.19. [WM]

1951.09.09. [WM]

1951.10.14. [WM]

1951.11.04. [WM]

1951.12.09. [WM]

1952.01.06. [WM]

1952.02.03. [WM]

1952.04.06. [WM]

1952.08.03. [WM]

1952.09.07. [MAK:WM]

1952.10.05. [WM]

1952.11.02. [WM]

1953.01.04. [WM]

1953.02.01. [WM]

1953.03.17. [WM]

1953.04.17. [WM]

1953.05.19. [WM]

 

 

MWWwW:WM - w zbiorach Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (Archiwum Stanisława Mierzwy), przekazany przez Wojciecha Mierzwę

WM - w zbiorach Wojciecha Mierzwy

MAK:WM - w zbiorach Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, przekazany przez Wojciecha Mierzwę

Free business joomla templates